yA Bank Forbrukslån

yA Bank er en av de finansselskapene som tilbyr de største forbrukslånene her til lands. Lånebeløpene du kan søke om er fra 25 000 kroner og helt opp til 500 000 kroner. Nedbetalingstiden avhenger av lånesummen, og er begrenset til maksimum 15 år. Banken krever ikke sikkerhet for denne typen lån. Noe av det som har gjort yA Bank til en vinner på det private finansmarkedet, er fleksible løsninger og god kundeservice. Banken har blant annet høstet anerkjennelse med gullmedaljer 8 år på rad i det såkalte Bank-NM.

Slik får du bedre rentebetingelser

Alle banker som tilbyr forbrukslån, gjør en kredittvurdering av hver søker. Denne vurderingen bestemmer ikke bare om du får låne, men også til hvilke renter. En god og stabil økonomi gir deg normalt en positiv kredittscore. Personer med dette får de laveste rentebetingelsene, mens de med mer usikker økonomi får høyere renter. Du kan påvirke dette til en viss grad. Kvitter du deg med smågjeld fra for eksempel kredittkort, før du søker om forbrukslån (eller annen gjeld), vil det kunne gi positivt utslag. Det samme gjelder dersom du har fått en inntektsøkning. Sørg alltid for å opplyse om slike ting når du søker, dersom endringene er relativt nye. Det er ikke alltid bankene og kredittvurderingsselskapene har komplett og oppdatert informasjon.

Krav til søkeren

Kravene bankene stiller for at man skal kunne få innvilget et forbrukslån er ganske like. Samtlige krever at søkeren ikke har betalingsanmerkninger, og som oftest at man heller ikke har aktive inkassosaker. Aldersgrensen for lån fra yA Bank er 20 år, mens inntektskravet er at du tjener minst 250 000 kroner per år. Flere av disse momentene kan virke inn på hvilken sum du får låne. Personer som akkurat oppfyller minstekravene, vil sannsynligvis ikke kunne få låne det maksimale beløpet på 500 000 kroner. Det er ikke uvanlig at man i bankens svar, tilbys en noe lavere sum, dersom banken mener det er mer forsvarlig.

Nedbetaling av forbrukslån fra yA Bank

Selv om du får inntil 15 år til disposisjon for de største forbrukslånene, lønner det seg alltid å betale tilbake så raskt man kan. 15 år løpetid gir deg lave månedlige beløp, men totalen til slutt blir høyere. Forbrukslån er som regel dyrere enn for eksempel boliglån, billån og studielån. Derfor bør du eventuelt vurdere avdragsfrihet på slike lån, og heller prioritere å betale raskere ned på det lånet som har de høyeste rentekostnadene. Hos yA Bank kan du foreta større innbetalinger enn nedbetalingsplanen tilsier, eller innfri lånet, når som helst, og uten at det medfører ekstra kostnader.